อัลตร้าซาวด์ครั้งแรก กี่สัปดาห์ ควรอัลตร้าซาวด์ บ่อยแค่ไหน

การทำอัลตร้าซาวด์

อัลตราซาวด์ คือการส่งผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงลงไปหาวัตถุเป้าหมาย แล้วรับสัญญาณสะท้อนกลับเพื่อแปลผล จึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจดูอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เนื่องจากการทำอัลตราซาวด์ใช้เพียงคลื่นเสียง ไม่ได้ใช้รังสี จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจหญิงตั้งครรภ์ โดยแพทย์สามารถตรวจดูอายุครรภ์ คัดกรองความผิดปกติ และติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้า ทำให้ความคมชัดของสัญญาณภาพดีขึ้น และการอัลตร้าซาวด์ 4 มิติยังสามารถดัดแปลงภาพ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนอีกด้วย แต่ก็เชื่อว่าคุณแม่หลายคนยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็น เช่น ควรอัลตร้าซาวด์ครั้งแรก กี่สัปดาห์ ต้องทำบ่อยแค่ไหน แล้วถ้าทำบ่อยจะมีอันตรายต่อเด็กในครรภ์หรือไม่? มาหาคำตอบกัน

ควรอัลตราซาวด์ครั้งแรกตอนอายุครรภ์กี่สัปดาห์

เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ถุงการตั้งครรภ์จะค่อย ๆ ขยายขนาดจนโตขึ้น ด้วยความละเอียดของเครื่องอัลตราซาวด์ในปัจจุบัน เราสามารถเห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ขนาด 3 – 5 มิลลิเมตรขึ้นไปจากการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด ดังนั้นอายุครรภ์ที่สามารถมาอัลตราซาวด์ครั้งแรกจะอยู่ที่ราว 6 – 8 สัปดาห์ นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย

สาเหตุที่ควรมาอัลตราซาวด์ครั้งแรกให้เร็ว เนื่องจากคุณหมอจำเป็นต้องยืนยันตำแหน่งถุงการตั้งครรภ์ร่วมด้วย โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการปวดท้องหน่วง, มีเลือดออกช่องคลอด หรือแพ้ท้องรุนแรง เนื่องจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือครรภ์ไข่ปลาอุกตรวจปัสสาวะก็ขึ้นว่าตั้งครรภ์เหมือนกัน และหากวินิจฉัยภาวะเหล่านี้ล่าช้าก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้

ควรอัลตราซาวด์บ่อยแค่ไหน

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก แนะนำให้อัลตราซาวด์อย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่

  1. ไตรมาสที่ 1 (ก่อน 14 สัปดาห์) เพื่อยืนยันอายุครรภ์
  2. ไตรมาสที่ 2 (18 – 22 สัปดาห์) เพื่อคัดกรองความผิดปกติของอวัยวะ
  3. ไตรมาสที่ 3 (28 – 32 สัปดาห์ขึ้นไป) เพื่อติดตามการเจริญเติบโต และสุขภาวะของทารก

แต่ในรายที่มีโรคร่วมที่อาจส่งผลต่อทารก เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง หรือทารกมีความผิดปกติ คุณหมอก็จะนัดเพื่ออัลตราซาวด์ติดตามทารกบ่อยขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

แล้วถ้าอัลตราซาวด์บ่อย จะเป็นอันตรายไหมนะ

อีกเรื่องที่คุณแม่มักมีความกังวลคือ อัลตราซาวด์บ่อย อันตรายไหม? จะส่งผลกับเด็กในครรภ์หรือไม่? ตามงานวิจัยในปัจจุบันซึ่งติดตามทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงขวบปีแรก ยังไม่พบผลเสียของการทำอัลตราซาวด์บ่อยต่อทารก เหตุผลหนึ่งอย่างที่อธิบายไปว่าการอัลตราซาวด์จะใช้คลื่นเสี่ยงความถี่สูง ไม่ได้ใช้รังสีแบบการทำเอกซเรย์ จึงไม่ทำให้เกิดความพิการของอวัยวะภายใน

จากข้อสรุปทั้งหมด เมื่อคุณแม่รู้ว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ สามารถไปตรวจอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์ได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ปลอดภัย สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อย ๆ นอกจากนี้ยังช่วยคัดกรองความผิดปกติของการตั้งครรภ์ได้ก่อนจะมีภาวะแทรกซ้อน