แพคเกจตรวจหาสาเหตุเลือดออกผิดปกติ

ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์ ความผิดปกติทางโครงสร้าง ตั้งแต่ในช่องคลอด ปากมดลูก จนถึงในโพรงมดลูก หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของสมดุลฮอร์โมนในร่างกายก็ได้ ถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่อาการเลือดออกผิดปกติอาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งนรีเวชได้เช่นกัน

อาการเลือดออกที่ผิดปกติ

อาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ได้แก่

 • ประจำเดือนมามาก มีก้อนลิ่มเลือดขนาดใหญ่ปน
 • ประจำเดือนมานานเกิน 8 วัน
 • ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ โดยมีรอบสั้นกว่า 21 วัน หรือยาวกว่า 35 วัน
 • มีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน
 • มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

ในรายที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ เบื้องต้นแพทย์จะตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ก่อน จากนั้นจึงตรวจภายในเพื่อประเมินรอยโรคในช่องคลอด ปากมดลูก แล้วตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหากเห็นว่ามีเลือดออกผิดปกติออกจากปากมดลูก แพทย์จะตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินรอยโรคในมดลูก นอกจากนี้ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แพทย์จะเก็บชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกเพื่อส่งตรวจร่วมด้วย กรณีมีประจำเดือนมามาก การเก็บชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกมักไม่ทำให้เลือดหยุด อาจจำเป็นต้องขูดมดลูกเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจภายในให้ไม่เจ็บ

 • ปัสสาวะให้เรียบร้อย สวมผ้าถุง ถอดกางเกงชั้นในออก (ถ้าใส่กระโปรงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าถุง)
 • เก็บสัมภาระ และของมีค่าในล็อกเกอร์ก่อนเข้าตรวจ
 • ขึ้นเตียงตรวจ ใช้ส้นเท้ายันบริเวณขาหยั่ง นอนราบลงกับเตียง
 • ขยับผ้าถุงใต้ก้นขึ้นให้พ้นก้น แล้วเลื่อนก้นลงมาให้พอดีขอบเตียง
 • แยกเข่าออกจากกัน หายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ แพทย์จะใส่อุปกรณ์เข้าไปตรวจในช่องคลอด
 • ถ้าต้องการเก็บเซลล์ในโพรงมดลูก แพทย์จะใส่ท่อขนาดเล็กเพื่อดูดเซลล์ในโพรงมดลูกร่วมด้วย อาจมีอาการปวดหน่วง ๆ เหมือนปวดท้องประจำเดือนเล็กน้อย
 • หลังเก็บเซลล์เสร็จแพทย์จะใส่นิ้วมือเพื่อคลำหาก้อนในอุ้งเชิงกราน ใช้เวลารวมกันไม่เกิน 15 นาที

ผู้ที่เหมาะกับการเก็บเซลล์ในโพรงมดลูก

 • เลือดออกในวัยหลังหมดประจำเดือน
 • ประจำเดือนผิดปกติมานานมากกว่า 3 รอบเดือน
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • น้ำหนักตัวมาก ดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัม/ตารางเมตรขึ้นไป
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือรังไข่
 • เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติชนิด Atypical glandular cell (AGC)
รายการตรวจBasicProPro+
ตรวจภายใน และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกชนิด Liquid basedร่วมกับทำอัลตราซาวด์มดลูก และรังไข่239045908390
ตรวจภายใน และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับตรวจหาเชื้อเอชพีวี (Cotest) ร่วมกับทำอัลตราซาวด์มดลูก และรังไข่319051908990

Pro คือเพิ่มการเก็บเซลล์ในโพรงมดลูก (Endometrial sampling) 
Pro+ คือเพิ่มการขูดมดลูก (Curettage)

**กรณีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Conventional เพราะอาจมีเลือดบดบัง ทำให้ความแม่นยำต่ำ