นับวันไข่ตกให้โอกาสสำเร็จสูง ควรทำอย่างไร

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่ตก 2 วัน โอกาสตั้งครรภ์จะสูง แต่หากไข่ตกไปแล้ว โอกาสจะลดลงมาก ดังนั้นการทำนายวันไข่ตกล่วงหน้าจึงจำเป็นมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เจอกันบ่อย ๆ เพราะเซลล์ไข่นั้นตายง่าย หากไม่ปฏิสนธิ ไข่จะฝ่ออย่างรวดเร็ว ต่างกับอสุจิ ที่อยู่ได้นานกว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า 2 วันก่อนไข่ตกคือวันไหน แอดมินมีวิธีการพื้นฐานมาแนะนำ เพื่อตรวจความพร้อมในการมีบุตร

1. การนับวันไข่ตก

เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีโรคประจำตัว มีรอบเดือนตรง และแกว่งน้อยกว่า 2 วัน โดยให้เฉลี่ยรอบเดือนจากประจำเดือน 3–6 เดือนก่อนหน้า มาลบกับ 16 ก็จะเป็นวันก่อนไข่ตก 2 วันนับจากประจำเดือนวันแรกพอดี

ตัวอย่าง: ถ้ารอบเดือนเฉลี่ย 28 วัน ลบ 16 ได้ 12

ถ้านับประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 การปฏิบัติภารกิจในวันที่ 12-13 จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงสุด แต่ถ้าจะมีต่ออีกหลายวันก็ได้อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจไม่ดีนักหากรอบเดือนแกว่งหรือรอบหลังไข่ตกของผู้ป่วยผิดปกติ

2. การใช้ชุดตรวจไข่ตก 

ชุดตรวจในท้องตลาดจะวัดระดับ Luteinizing hormone (LH) ซึ่งขึ้นสูงก่อนไข่ตก 1-2 วัน จึงนำมาใช้ทำนายวันไข่ตกได้ โดยแนะนำให้ตรวจทุกวันเริ่มจากก่อนวันที่น่าจะไข่ตก 2-3 วัน

  • ถ้าขึ้นจาง แปลว่าไข่ใกล้ตก (หรือพึ่งตกไปก็ได้)
  • ถ้าขึ้นแถบเข้ม แปลว่าไข่จะตกภายใน 1 วัน

จะเห็นว่าการแปลผลก็ยังทำยาก และยังพบว่ามีผู้ป่วยราว 10% ที่รูปแบบการเพิ่มของฮอร์โมนไม่เป็นตามปกติ ทำให้การใช้ชุดตรวจแม่นยำลดลงได้

ในปัจจุบันมีการตรวจไข่ตกโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ รวมถึงการประเมินมูกในช่องคลอด ซึ่งถูกพัฒนาให้เพิ่มความแม่นยำในการทำนายการตกไข่ให้แม่นยำยิ่งขึ้น