แพคเกจฉีดน้ำเชื้อ IUI

การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination: IUI) คือกระบวนการคัดแยกตัวอสุจิออกจากน้ำอสุจิ แล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูก จึงช่วยย่นระยะทางของตัวอสุจิเพื่อให้เข้าไปยังท่อนำไข่ได้ง่ายขึ้น วิธีการนี้จึงต้องอาศัยท่อนำไข่ที่ปกติดี จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ อัตราการตั้งครรภ์ของการกระตุ้นไข่ ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อในวันที่ไข่ตกอยู่ที่ร้อยละ 7 – 15% ต่อรอบ หากทำติดกัน 2 – 3 รอบเดือนขึ้นไปจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้น

รายละเอียดบริการ

ผู้ที่เหมาะกับการฉีดน้ำเชื้อ ได้แก่

 • คู่มีบุตรยากที่ผลตรวจน้ำอสุจิ มีความผิดปกติเล็กน้อย
 • คู่มีบุตรยากที่ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ
 • คู่มีบุตรยากปล่อยมีบุตรมานาน แต่ตรวจไม่พบสาเหตุมีบุตรยากชัดเจน

รายละเอียด และคำแนะนำวันที่ฉีดน้ำเชื้อ

 • เตรียมสำเนาทะเบียนสมรสมาในวันที่ฉีดน้ำเชื้อ 1 ชุด
 • แจ้งวันที่ และเวลาที่ฉีดยากระตุ้นไข่สุกกับแพทย์ และนำกระเป๋าเก็บความเย็นมาด้วย
 • ฝ่ายหญิง สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย แนะนำสวมกระโปรง ปัสสาวะให้เรียบร้อย
 • ฝ่ายชาย แนะนำให้งดหลั่งน้ำเชื้ออย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่นานเกิน 7 วัน และเตรียมสื่อที่ใช้สำหรับหลั่งน้ำเชื้อ (คลินิกมีห้องเก็บน้ำเชื้อบริการ)
 • ระยะเวลาเตรียมน้ำเชื้อประมาณ 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ราคาแพคเกจรวมค่าแพทย์แล้ว สำหรับผู้ที่เริ่มรอบกระตุ้นกับคลินิกเท่านั้น
 • ค่าบริการสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือสแกนจ่าย
 • ค่าบริการไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทประกันได้
 • สามารถซื้อแพคเกจไว้ล่วงหน้า แต่กำหนดให้เข้ารับบริการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

กระบวนการรักษาจะเริ่มต้นตามรอบประจำเดือนของฝ่ายหญิง

กระบวนการรักษาจะเริ่มต้นตามรอบประจำเดือนของฝ่ายหญิง ดังนี้

ครั้งที่วันที่ของรอบเดือนรายการที่ตรวจราคา
12 – 4รับยากระตุ้นไข่โต*หากรอบไม่ตรงอาจต้องอัลตราซาวด์ หรือตรวจปัสสาวะ 
210 – 14อัลตราซาวด์ติดตามการโตของไข่ และรับยากระตุ้นไข่สุก*หากไข่โตช้าอาจต้องอัลตราซาวด์ซ้ำอีก 3 – 4 วันถัดไป 
316 – 20ฉีดเชื้อ IUI พร้อมรับฮอร์โมนพยุงการตั้งครรภ์ 
ราคาแพคเกจ9300