ทำไมผู้สูงอายุจึงควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ และควรตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ปกติแล้วหากเป็นคนช่วงอายุวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน อายุประมาณ 20 – 55 ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรทางการแพทย์มักแนะนำให้ตรวจสุขภาพแบบครบถ้วนปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง บางคนอาจทำตามบ้างหรือปล่อยผ่านบ้างก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่สำหรับการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 55 ปีขึ้นไป การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ได้รู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเอง มีอวัยวะหรือการทำงานใดของร่างกายผิดปกติ เสื่อมสภาพหรือไม่ จะได้รีบรักษาให้อย่างทันท่วงที 

โรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ย่อมเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา การตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงเปรียบกับการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือสามารถดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที แต่สำหรับผู้สูงอายุซึ่งมักมีโรคที่พบได้บ่อยทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เก๊าต์ โรคไขมันในเลือดสูง ข้อเสื่อม กระดูกพรุน โรคไต เป็นต้น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุปีละ 3-4 ครั้ง หรือทุก ๆ 3 เดือน จะช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ควรตรวจอะไรบ้าง?

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีระดับความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจเจ็บป่วยได้แตกต่างกันออกไป แต่โดยพื้นฐานแล้วโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่ดี ควรมีรูปแบบการตรวจที่ละเอียด ครบถ้วน ดังนี้

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด 
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ และความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับ
 • ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร
 • ตรวจเต้านม และตรวจภายใน (สำหรับผู้หญิง)
 • ตรวจระดับสายตา การมองเห็น และความผิดปกติของดวงตา
 • ตรวจระดับความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • ทดสอบการได้ยิน

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อรู้จักกับโปรแกรมตรวจร่างกายผู้สูงอายุกันไปแล้ว อีกสิ่งที่อย่ามองข้ามเด็ดขาดนั่นคือการเตรียมตนเองให้พร้อม เพื่อผลและค่าต่าง ๆ ที่ออกมาจะได้ถูกต้อง แม่นยำ บ่งบอกถึงสุขภาพได้ชัดเจนมากที่สุด

 • ควรงดอาหารและน้ำดื่ม (จิบน้ำเปล่าสะอาดได้ทีละนิด) อย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนการเจาะเลือดนำไปตรวจ
 • กรณีมียาประจำตัว หรือโรคประจำตัวใด ๆ ต้องแจ้งให้พยาบาลทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าควรมีการหยุดยาชนิดดังดล่าวด้วยหรือไม่
 • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย 24 ชม.
 • พักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ โดยนอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

นี่คือสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าการตรวจร่างกายผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือความรุนแรงของโรคได้