แพคเกจตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

การวางแผนก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเราเตรียมตัวอย่างดี การตั้งครรภ์ก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น ตามคำกล่าวที่ว่า “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” โดยรายการตรวจของคลินิกจะคล้ายกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

รายละเอียดบริการ

รายการตรวจของคลินิกมีดังนี้

 • ซักประวัติ ตรวจร่างกายสามี ภรรยา เพื่อค้นหาโรคประจำตัว ยาที่ใช้ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์
 • ตรวจเลือดหาหมู่เลือด เพื่อให้ยาเพื่อป้องกันเม็ดเลือดแดงแตกในทารก กรณีเป็นหมู่เลือด Rh ลบ
 • ตรวจเลือดหาโรคธาลัสซีเมีย เนื่องจากเป็นโรคโลหิตจางที่พบบ่อยในคนไทย และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้ ส่วนใหญ่พาหะโรคนี้จะไม่มีอาการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจทั้งสามี ภรรยา
 • ตรวจเลือดหาโรคติดเชื้อได้แก่เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส เพราะอาจติดต่อไปยังลูก ทำให้ทารกมีความผิดปกติได้
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน เพราะการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้ทารกพิการ จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิก่อนตั้งครรภ์ ถ้ายังไม่มีภูมิต่อโรค
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หากพบผลผิดปกติจะได้รักษาก่อนจะตั้งครรภ์
 • ควรพิจารณาตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน และโรคไทรอยด์เป็นทางเลือกที่ควรตรวจ โดยเฉพาะคนที่เคยแท้งบุตรมาก่อน

รายละเอียด และคำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจ

 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีประวัติสุขภาพอื่น ๆ ให้นำมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • กรณีตรวจภายใน ให้เข้าตรวจหลังประจำเดือนหมด 2 – 3 วัน, งดมีเพศสัมพันธ์วันก่อนมาตรวจ และสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย แนะนำสวมกระโปรง
 • กรณีตรวจน้ำเชื้อ ให้นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ งดหลั่งน้ำเชื้ออย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่นานเกิน 7 วัน และเตรียมสื่อที่ใช้สำหรับหลั่งน้ำเชื้อ (คลินิกมีห้องเก็บน้ำเชื้อบริการ)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
 • ค่าบริการสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือสแกนจ่าย ไม่รับชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าบริการไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทประกันได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • สามารถซื้อแพคเกจไว้ล่วงหน้า แต่กำหนดให้เข้ารับบริการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
รายการตรวจหญิงหญิงหญิงชายชาย
 BasicProPro+BasicPro
ตรวจร่างกายทั่วไป/////
หมู่เลือด ABO Rh/////
ความสมบูรณ์เม็ดเลือด และคัดกรองธาลัสซีเมีย (CBC, Hemoglobin typing)/////
โรคติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี(Anti-HIV, syphilis antibody, HBsAg, anti-HCV)/////
ตรวจภูมิโรคหัดเยอรมัน และไวรัสตับอักเสบบี (Rubella IgG, anti-HBs)////*เฉพาะไวรัสตับอักเสบบี/*เฉพาะไวรัสตับอักเสบบี
คัดกรองโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และค่าการทำงานของไต (Hemoglobin A1c, TSH, Creatinine)  / /
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid-based* //  
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ //  
ตรวจน้ำอสุจิ    /
ราคาแพคเกจ (รวมค่าแพทย์แล้ว)28905090599024904190

*หากต้องการตรวจการติดเชื้อเอชพีวีร่วมด้วย (Cotesting) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1500 บาท