แพคเกจตรวจประเมินมีบุตรยาก

คู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้คุมกำเนิด จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมากกว่า 80% เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากโดยกำหนดระยะเวลาที่ 1 ปี แต่หากมีความเสี่ยงต่อการมีบุตรยากอื่นร่วมด้วย เช่น อายุมากกว่า 35 ปี, ประจำเดือนมาผิดปกติ, ปวดท้องประจำเดือนมาก หรือมีประวัติเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ แนะนำให้เข้ามาตรวจได้ทันทีที่พร้อมจะมีบุตรค่ะ

รายละเอียดบริการ

การตรวจประเมินสำหรับผู้มีบุตรยาก จะประกอบด้วยการประเมินทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง โดยมีรายการดังนี้

 • การซักประวัติ ตรวจร่างกายสามี ภรรยา เพื่อค้นหาโรคประจำตัว ยาที่ใช้ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์
 • การตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ทางช่องคลอด
 • การตรวจน้ำอสุจิ ประเมินปริมาตร ความเข้มข้น ปริมาณตัวอสุจิที่วิ่ง และปริมาณตัวอสุจิที่รูปร่างปกติ (รายงานผลภายใน 1 ชั่วโมง หากนัดเวลาล่วงหน้า)

รายละเอียด และคำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจ

 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีประวัติการตรวจมีบุตรยากจากที่อื่น ให้นำมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • แนะนำให้เข้าตรวจในวันที่แพทย์สาขามีบุตรยากลงตรวจ ได้แก่ วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร และพุธ
 • ฝ่ายหญิง แนะนำให้นัดเข้ามาตรวจหลังประจำเดือนหมด 2 – 3 วัน, งดมีเพศสัมพันธ์วันก่อนมาตรวจ และสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย แนะนำสวมกระโปรง
 • หากวางแผนจะกระตุ้นไข่ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) แนะนำให้ตรวจเลือดดูฮอร์โมนบ่งบอกปริมาณไข่สำรอง (Anti-mullerian hormone) ร่วมด้วย
 • ฝ่ายชาย แนะนำให้งดหลั่งน้ำเชื้ออย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่นานเกิน 7 วัน และเตรียมสื่อที่ใช้สำหรับหลั่งน้ำเชื้อ (คลินิกมีห้องเก็บน้ำเชื้อบริการ)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว สำหรับผู้ใช้บริการเป็นคู่เท่านั้น
 • ค่าบริการสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือสแกนจ่าย ไม่รับชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าบริการไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทประกันได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • สามารถซื้อแพคเกจไว้ล่วงหน้า แต่กำหนดให้เข้ารับบริการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
รายการตรวจBasicPro
ตรวจร่างกายทั่วไป//
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid-based*//
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ทางช่องคลอด//
ตรวจฮอร์โมนปริมาณไข่สำรอง (AMH) /
ตรวจน้ำอสุจิฝ่ายชาย//
ราคาแพคเกจ (รวมค่าแพทย์แล้ว)31905990
 • แพคเกจ Basic ตรวจทั้งฝ่ายชายและหญิงประกอบไปด้วยการ ตรวจร่างกายทั่วไป, คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid-based, ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ทางช่องคลอด และ ตรวจน้ำเชื้ออสุจิ ราคา 3,190 บาท
 • แพคเกจ Pro เพิ่มการตรวจฮอร์โมนปริมาณไข่สำรอง (AMH) ราคา 5,990 บาท

*หากต้องการตรวจการติดเชื้อเอชพีวีร่วมด้วย (Cotesting) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1500 บาท