Years of Experience

เกี่ยวกับเรา

ปัญหาสุขภาพสตรีพบได้ในทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่น จนถึงวัยทอง ถึงจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และสูญเสียความมั่นใจตามมา

ความลำบากใจ ไม่กล้าเข้าไปพบแพทย์ ทั้งจากบรรยากาศการตรวจที่ดูแออัด ไม่เป็นส่วนตัว หรือแพทย์ไม่มีเวลาพูดคุย และให้คำแนะนำถึงสาเหตุของปัญหาอย่างครอบคลุม เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการไม่อยากเข้ารับการตรวจ

ดับเบิ้ลยูไลฟ์คลินิกเล็งเห็นถึงปัญหา และตั้งปณิธานที่จะพัฒนาการดูแลแบบองค์รวม แม้กับปัญหาเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกคน

Watch how we work

Take a virtual tour and learn more from our doctor and director

สิ่งที่ W-Life

ให้ความสำคัญ

เพราะเรื่องเล็ก อาจเป็นเรื่องใหญ่หากถูกละเลยไป ดับเบิ้ลยูไลฟ์คลินิกจึงให้การดูแลแบบเน้นความใส่ใจรายละเอียด เน้นดูแลคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยอย่างแท้จริง

Companion

ดูแลเหมือนญาติมิตร ลดช่องว่างระหว่างแพทย์และผู้รับบริการ

Individualized

เพราะทุกคนแตกต่าง เราจึงใส่ใจดูแลในบริบทที่ต่างกันในแต่ละคน

Empathy

พยายามเข้าใจในมุมมองของผู้รับบริการ เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ทีมสูตินรีแพทย์

นอกจากบรรยากาศของคลินิกที่เน้นให้ผู้รับบริการผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวลแล้ว เรายังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายอนุสาขา อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย และยังมีระบบปรึกษาระหว่างแพทย์ที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน

นายแพทย์มรุต ญาณารณพ

สูตินรีแพทย์อนุสาขามะเร็งนรีเวช

นายแพทย์พฤฒพร มณีรัตน์

สูตินรีแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

แพทย์หญิงโสภิดา วงศ์จิตรัตน์

สูตินรีแพทย์

ความภูมิใจของเรา

ดับเบิ้ลยูไลฟ์คลินิกเปิดทำการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพสตรีในทุกช่วงวัย โดยเน้นการบริการที่อบอุ่นเป็นมิตร เคารพความเป็นส่วนตัว และให้คำปรึกษาโดยละเอียดกับผู้รับบริการทุกท่าน ทางคลินิกขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริการของคลินิกต่อไป

จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน

480 ราย

100

เคส