ฉีดวัคซีนไว HPV คืออะไร ช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่

การติดเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถลดการติดเชื้อ ทำให้ป้องกันมะเร็งได้ ในปัจุจุบันมีวัคซีน 2 ชนิด คือ

  • ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งได้ 70%
  • ครอบคลุม 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งได้ 90%

ประสิทธิภาพของวัคซีนจะดีที่สุด ถ้าได้วัคซีนตั้งแต่อายุน้อยกว่า 26 ปี จึงนำไปสู่นโยบายการฉีดวัคซีนตั้งแต่วัยรุ่นโดยแนะนำว่า

  • อายุน้อยกว่า 15 ปี ฉีด 2 เข็ม ที่ 0,6 เดือน
  • อายุมากกว่า 15 ปี ฉีด 3 เข็ม ที่ 0,2,6 เดือน

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหลังอายุ 26 ปี

อาจมีคนสงสัยว่า แล้วถ้าเราฉีดวัคซีนหลังอายุ 26 ปี จะมีผลยังไงบ้าง Wlife มีข้อมูลมาเล่าให้ฟัง ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน แต่ได้เริ่มฉีดหลังอายุ 26 ปี

  • ป้องกันเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ และหูดได้ 88%
  • ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้น้อยกว่าคนที่เริ่มฉีดเร็ว
  • ระดับภูมิคุ้มกัน ขึ้นใกล้เคียงกับคนที่ฉีดวัคซีนเร็ว

*ข้อมูลอ้างอิงจากวัคซีน 4 สายพันธุ์ หากใช้วัคซีน 9 สายพันธุ์เชื่อว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้น

องค์การควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) จึงแนะนำการฉีดวัคซีนหลังอายุ 26 ปีไว้ดังนี้

  • การฉีดวัคซีนมีประโยชน์ ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อน
  • โดยเฉพาะคนที่จะมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต
  • ประสิทธิภาพอาจลดลง หากเคยติดเชื้อ HPV แล้ว

วัคซีน HPV นับว่าเป็นวัคซีนเดียวที่ป้องกันมะเร็งได้ เนื่องจากเป็นการป้องกันโรคจากต้นตอ จึงควรค่าที่จะฉีด แต่หากมีอื่นโรคร่วม อาจต้องปรึกษาแพทย์อีกครั้ง