กลัวมะเร็งปากมดลูก แต่ไม่กล้าตรวจภายใน มีทางเลือกอะไรบ้าง

การตรวจที่เราคุ้นเคยคือ แปปสเมียร์ (Pap smear) ซึ่งใช้อุปกรณ์ป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์ผิดปกติ หรือหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยราชวิทยาลัยสูติฯ แนะนำให้เริ่มตรวจหลังอายุ 25 ปี และมีระยะห่างดังนี้

  • ตรวจเซลล์วิทยา ทุก 1 – 2 ปี
  • ตรวจเซลล์วิทยาพร้อมหาเชื้อ HPV ทุก 5 ปี

แต่มีคนไม่น้อยที่กังวลกับการตรวจภายใน ทำให้อัตราการครอบคลุมของการตรวจมีเพียง 50% เท่านั้น วันนี้ Wlife จึงมีทางเลือกการตรวจ HPV มานำเสนอ

การตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยตนเอง

เป็นการใช้อุปกรณ์เก็บเซลล์ด้วยตนเองส่งตรวจ พบว่ามีผลตรวจสอดคล้องกับการตรวจภายในถึง 80% แต่ข้อเสียคือต้องยังต้องใส่อุปกรณ์เข้าทางช่องคลอด

การตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะ

เป็นการเก็บปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนส่งตรวจ วิธีนี้ทำง่าย ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ใด ๆ ในช่องคลอด แต่ความสอดคล้องกับการตรวจภายในต่ำกว่า อยู่ที่ 70% จึงมีคำแนะนำให้ตรวจถี่กว่าการตรวจแบบอื่น เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาอุปกรณ์ และเทคนิคเพื่อเพิ่มความไวของการตรวจเหล่านี้ให้ดีขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงการตรวจได้ ผู้สนใจสามารถนัดปรึกษาแพทย์ และรับการตรวจได้นะคะ