ส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy) คืออะไร

หลังจากที่ตรวจคัดกรองมะเร็งหรือตรวจ HPV แล้ว หากผลผิดปกติ การตรวจลำดับถัดไปคือ การส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy) ซึ่งเป็นการใช้กล้องส่องไปที่ปากมดลูก ขยายให้เห็นชัดเจน แล้วตัดชิ้นเนื้อไปส่งตรวจ โดยมีข้อบ่งชี้ของการส่องกล้องปากมดลูก ได้แก่

ข้อบ่งชี้ของการส่องกล้องปากมดลูก

  • ผลตรวจพบเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติ
  • พบเชื้อ HPV ชนิดที่เสี่ยงมะเร็งสูง
  • พบเชื้อ HPV ติดต่อกัน 2 ครั้งขึ้นไป
  • ตกขาว/เลือดออกจากปากมดลูกที่รักษาไม่หาย
  • ตรวจไม่พบก้อน แต่ลักษณะปากมดลูกคล้ายมะเร็ง

ผลการส่องกล้องปากมดลูก มาจากลักษณะที่ตรวจพบ และชิ้นเนื้อที่เก็บตรวจ ซึ่งความแม่นยำในการวินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็งสูงถึง 70 – 95% โดยขึ้นกับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทำ ซึ่งหากเชี่ยวชาญจะใกล้เคียงกับการผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังทำง่าย ไม่เจ็บ เลือดออกน้อย จึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะคนที่รอยโรคขนาดเล็ก หากต้องการข้อมูล หรือผลตรวจเดิมผิดปกติ สามารถนัดปรึกษาแพทย์เพื่อส่องกล้องปากมดลูกได้