แท้งบุตรเกิดจากอะไร สามารถป้องกันได้ไหม

การแท้งคือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อน 20-24 สัปดาห์ ซึ่งปอดของเด็กยังพัฒนาน้อย ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ เราอาจมีคนรอบตัวที่เคยแท้งอยู่บ้าง วันนี้ Wlife ซึ่งเป็นคลินิกตรวจครรภ์ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแท้งมาสรุปให้ฟัง

การแท้งมีโอกาสเกิดมากแค่ไหนและปัจจัยเสี่ยงของการแท้ง

การตั้งครรภ์แต่ละครั้งเสี่ยงต่อการแท้งถึง 10 – 25% และเชื่อว่ามากกว่านี้ หากรวมกรณีที่แท้งตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยไปด้วย โดยกว่า 80% มักเกิดก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และสัมพันธ์กับความผิดปกติของทารก แต่จะเสี่ยงน้อยลงมาก ถ้าเคยอัลตราซาวด์เห็นทารกหัวใจเต้นเร็วกว่า 110 ครั้ง/นาที

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของการแท้ง ได้แก่

  • อายุ: ความเสี่ยงอาจมากถึง 50% หากอายุ >40 ปี
  • ประวัติเคยแท้ง: ยิ่งหลายครั้ง ความเสี่ยงในครรภ์ถัดไปอาจมากถึง 40%
  • โรคประจำตัวที่คุมไม่ดี เช่น เบาหวาน ไทรอยด์
  • การใช้ยา และสารเสพติด การสูบบุหรี่ 

การดำเนินโรคจะเป็นไปตามลำดับ โดยเริ่มจาก

  1. แท้งคุกคาม จะมีเลือดออก และปวดท้องไม่มาก หลังแท้งคุกคามมีความเสี่ยงจะแท้งบุตร 20-30% และพบว่าการให้ยากันแท้งอาจช่วยประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ในบางราย
  2. แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถุงการตั้งครรภ์เริ่มลอก มดลูกจะบีบตัวจนปากมดลูกเปิด เลือดออกมากขึ้น
  3. แท้งไม่ครบ ถุงการตั้งครรภ์จะเคลื่อนมาติดอยู่ที่ปากมดลูก ทำให้ปวดท้องบีบ และเลือดออกมากขึ้น ถ้าถุงการตั้งครรภ์หลุดไม่หมด และมีเลือดออกมาก อาจต้องขูดมดลูกในห้องผ่าตัด
  4. แท้งครบ ถุงการตั้งครรภ์หลุดออกหมด จะปวดท้องและเลือดออกลดลง ไม่จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการสังเกตอาการเลือดออก

เราไม่สามารถป้องกันความผิดปกติของทารก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแท้งได้ แต่การคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ คุมโรคประจำตัวให้ดี ก็ช่วยลดความเสี่ยงแท้งได้

หากตั้งครรภ์แล้วมีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออก หน่วงท้อง ก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม หรือรับยาฮอร์โมนได้ก่อนจะแท้งบุตร